Rechten bij kopen buitenland

Als koper heb je natuurlijk rechten. je kunt van de koop afzien, je geld terug vragen en protest aantekenen tegen onrechtmatig handelen van de verkoper. In Europa zijn deze rechten bij kopen in het buitenland vergelijkbaar met kopen in Nederland.

Kopen in Europa: 7 dagen retourrecht
Ook Europees is er een wet Kopen op Afstand. Dit houdt in dat je in landen van de EU altijd kunt afzien van een aankoop die je via internet hebt gedaan. Deze regels kunnen per land verschillen, maar de Europese regels gelden altijd als minimum. Dit betekent dat je altijd een ‘afkoelingsperiode’ hebt van 7 werkdagen. Binnen 7 dagen naar ontvangst mag je altijd de gekochte producten terugsturen. De verkoper is dan verplicht je het geld terug te storten. Verzendkosten en retourneringskosten vallen niet onder deze regeling.

Meer dan 7 dagen
Als de verkoper je onvoldoende informatie geeft kan de termijn van 7 werkdagen zelfs opgerekt worden. Als u de producten ontvangen hebt maar nog belangrijke informatie mist over bijvoorbeeld de technische specificaties, de prijs, de betaling, een eventuele contractsduur of gegevens die nodig zijn voor het retourneren van de artikelen, dan wordt de afkoelingsperiode automatisch verlengd tot 3 maanden. Zodra de leverancier aan zijn informatieplicht voldoet gaat de normale periode van 7 dagen alsnog in (met ingang van de dag dat u de informatie heeft ontvangen).

Uitzonderingen
De Europese Wet kopen op Afstand geldt in bepaalde gevallen niet. Dit is overigens ook het geval bij nationale wetgevingen, ook in Nederland. De uitzonderingen zijn:

  • Producten die op maat zijn gemaakt.
  • Cd’s, dvd’s, games e.d. waarvan het zegel verbroken is.
  • Bederfelijke waren waaronder ook kranten en tijdschriften.

Niet leverbaar
Een verkoper moet volgens de Europese regels binnen 30 leveren of anders binnen deze 30 dagen eventuele betalingen terugstorten. Een vervangend (ander) product mag hij alleen leveren als u daar toestemming voor geeft. Geeft u toestemming en valt het product toch tegen, dan kunt u altijd nog gebruik maken van de bovengenoemde 7 dagen bedenktijd.

Geschillen
Bij geschillen met de webshop kun je vaak terecht bij een keurmerkorganisaties waarbij de webwinkel is aangesloten. Bij Europese winkels kun je bij het ECC een klacht indienen. Meer informatie.

Kopen op afstand buiten Europa
Buiten de landen van de EU gelden deze regels niet. Bij aankoop in bijvoorbeeld de USA, Canada, Japan of China gelden de regels die ook voor de inwoners van die landen gelden.